dr Krzysztof Kosiec

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 502
Telefon:
12 293 51 93
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie, od 2000 r. zatrudniony w Katedrze Handlu Zagranicznego na stanowisku adiunkta. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1995 r. – tytuł pracy doktorskiej: „Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej”.

Zainteresowania naukowe: ekonomia, modelowanie matematyczne, teoria gier, polityka, kultura, filozofia.

Prowadzone przedmioty: Finanse międzynarodowe, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Gospodarka oparta na wiedzy, Korporacje międzynarodowe, Ekonomia wschodzących rynków.