Monografie i podręczniki

Monografie i podręczniki wydane przez pracowników Katedry Handlu Zagranicznego:

S. Wydymus, A. Hajdukiewicz (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Difin, Warszawa 2015, 307 s., ISBN 978-83-7930-848-4

Zespół autorski:
Adam Michalik (rozdz. 1), Agnieszka Głodowska (rozdz. 2), Agnieszka Hajdukiewicz (rozdz. 3), Elżbieta Bombińska (rozdz. 4), Marek Maciejewski (rozdz. 5), Bożena Pera (rozdz. 6), Stanisław Wydymus (rozdz. 7), Wojciech Zysk (rozdz. 8), Henryk Czubek (rozdz. 9)

..:: spis treści ::..

S. Wydymus, B. Pera (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Difin, Warszawa 2014, 344 s., ISBN 978-83-7930-350-2

Zespół autorski:
Elżbieta Bombińska (rozdz. 1), Bożena Pera (rozdz. 2), Stanisław Wydymus (rozdz. 3), Krzysztof Kosiec (rozdz. 4), Anita Modrzejewska (rozdz. 5), Agnieszka Głodowska (rozdz. 6), Agnieszka Hajdukiewicz (rozdz. 7), Marek Maciejewski (rozdz. 8), Stanisława Klima (rozdz. 9), Adam Michalik (rozdz. 10), Henryk Czubek (rozdz. 11), Wojciech Zysk (rozdz. 12)

..:: spis treści ::..

S. Wydymus, A. Głodowska (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013, 238 s., ISBN 978-83-7641-857-5

Zespół autorski:
Agnieszka Głodowska, Stanisław Wydymus (rozdz. 1), Agnieszka Głodowska (rozdz. 2), Bożena Pera (rozdz. 3), Marek Maciejewski (rozdz. 4), Wojciech Zysk (rozdz. 5), Elżbieta Bombińska (rozdz. 6), Agnieszka Hajdukiewicz (rozdz. 7), Henryk Czubek (rozdz. 8), Stanisława Klima (rozdz. 9), Krzysztof Kosiec (rozdz. 10)

..:: spis treści ::..

S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, 266 s., ISBN 978-83-7556-459-4

Zespół autorski:
Henryk Czubek (rozdz. 1), Anita Modrzejewska (rozdz. 2), Agnieszka Głodowska (rozdz. 3), Bożena Pera (rozdz. 4), Wojciech Zysk (rozdz. 5), Elżbieta Bombińska (rozdz. 6), Marek Maciejewski (rozdz. 7), Agnieszka Hajdukiewicz (rozdz. 8)

..:: spis treści ::..

W. Zysk, Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce, Wydawnictwo CeDe Wu, Warszawa 2012, 205 s., ISBN 978-83-7556-528-7

..:: spis treści ::..