Granty badawcze i badania statutowe

Pracownicy Katedry Handlu Zagranicznego realizują krajowe oraz międzynarodowe granty badawcze. Wśród zrealizowanych lub realizowanych projektów badawczych należy wymienić między innymi:

  • OPUS 4 (2013-2016) „Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej”, koordynator: K. Wach, grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
  • OPUS 6 (2014-2017) „Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech”, koordynator: N. Daszkiewicz, główny wykonawca: K. Wach – projekt realizowany na Politechnice Gdańskiej
  • HZRR (2015-2018) „Potentials and Obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe”, koordynator: B. Kneźević, projekt finansowany przez Chorwacką Fundację Nauki (HRZZ)

Katedra Handlu Zagranicznego prowadzi także od wielu lat badania naukowe w ramach badań statutowych (w ramach ministerialnej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału), poświęcone analizie szeroko rozumianej wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej oraz analizie procesów zachodzących w gospodarce światowej w szczególności w kontekście handlu międzynarodowego.

Badania statutowe w 2016 r.
Temat badawczy: 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060
"Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej"
 
Badania statutowe w 2015 r.
Temat badawczy: 61/WE-KHZ/01/2015/S/5061
"Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej"
 
Badania statutowe w 2014 r.
Temat badawczy: 054/WE-KHZ/01/2014/S/4250
"Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski"
 
Badania statutowe w 2013 r.
Temat badawczy: 030/WEKHZ/01/2013/S/3030
"Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych"
 
Badania statutowe w 2012 r.
Temat badawczy: 42/KHZ/1/2012/S/042
"Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy"
 
Badania statutowe w 2011 r.
Temat badawczy: 140/KHZ/1/2011/S/619
„Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego – implikacje dla Polski”
 
Badania statutowe w 2010 r.
Temat badawczy: 74/KHZ/1/2010/S/572
„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu”
 
Badania statutowe w 2009 r.
Temat badawczy: 53/KHZ/1/2009/S/517
„Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej”
 
Badania statutowe w 2008 r.
Temat badawczy: 46/KHZ/1/2008/S/462
„Ocena konkurencyjności eksportu Polski”
 
Badania statutowe w 2007 r.
Temat badawczy:  33/KHZ/1/2007/S/394
„Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej”
 
Badania statutowe w 2006 r.
Temat badawczy:  16/KHZ/1/2006/S/291
„Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej”
 
Badania statutowe w 2005 r.
Temat badawczy: 32/KHZ/1/2005/S/224
„Konsekwencje przyjęcia wspólnej polityki handlowej dla Polski”