Program studiów na specjalności HZ


Zachęcamy do zapoznania się z programami studiów zawierającymi dokładny wykaz przedmiotów, jakie będziecie Państwo studiować na specjalności Handel zagraniczny:

Oficjalne wersje planów studiów wraz z sylabusami do poszczególnyh przedmiotów można pobrać ze strony:

https://planystudiow.uek.krakow.pl