dr Stanisława Klima

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 312
Telefon:
12 293 55 04
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1984 r. Początkowo związana z Zakładem Geografii, a następnie od 1996 r. z Katedrą Handlu Zagranicznego, gdzie pracowała na stanowisku adiunkta. Autorka publikacji naukowych, referatów oraz uczestnik projektów naukowo badawczych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju oraz międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Przez wiele lat związana z praktyką gospodarczą jako pracownik Ministerstwa Gospodarki oraz ekspert w Ministerstwie Środowiska.

Zainteresowania naukowe: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, globalizacja gospodarki (standaryzacja produktu i usług, instytucje, liberalizacja handlu), korporacje międzynarodowe i ich udział w gospodarce światowej, geograficzne uwarunkowania handlu światowego, globalne problemy środowiskowe, koncepcja rozwoju zrównoważonego, kierunki polityki ekologicznej UE i Polski, wpływ instrumentów ekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów.

Prowadzone przedmioty: Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym, Ochrona środowiska jako problem globalny, Międzynarodowe porównania gospodarcze.