dr Agnieszka Hajdukiewicz

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 307
Telefon:
12 293 53 07
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik Katedry Handlu Zagranicznego od 1993 r., w 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. „Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską”. Uczestniczka wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz programów badawczych na uczelniach zagranicznych: IESE (Hiszpania), Grand Valley State University (USA), Dalarna University (Szwecja) i Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia). Specjalizuje się w problematyce polityki handlowej, współpracy i konfliktów w handlu międzynarodowym oraz marketingu eksportowego.

Zainteresowania naukowe: protekcjonizm handlowy, środki polityki handlowej, polityka celna, subsydiowanie eksportu, mierniki protekcjonizmu, konflikty handlowe, działalność Światowej Organizacji Handlu (WTO), handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi, marketing eksportowy, promocja eksportu, metody analizy rynków zagranicznych.

Prowadzone przedmioty: Marketing w handlu zagranicznym, Analiza rynków zagranicznych, Handel międzynarodowy.