dr Agnieszka Głodowska

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 307
Telefon:
12 293 53 07
E-mail:
Konsultacje:

 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2009 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2009 r. – tytuł pracy doktorskiej: „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a warunki życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza wielowymiarowa”. W latach 1999-2009 związana z firmami Pyrobatys Polska Sp. z o.o. oraz Buma Building Systems S.A.

Zainteresowania naukowe: porównania międzynarodowe warunków życia i rozwoju gospodarczego z zastosowaniem wielowymiarowej analizy porównawczej, analiza polityki strukturalnej UE, badanie rynków zagranicznych, metody rozliczania i finansowania kontraktów międzynarodowych.

Prowadzone przedmioty: Polityka strukturalna UE, Analiza rynków zagranicznych, Rozliczenia w obrocie międzynarodowym, International Settlements.