dr Elżbieta Bombińska

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 301
Telefon:
12 293 53 06
E-mail:
Konsultacje: 
 
 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznej (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1993 r., przez cały czas związana z Katedrą Handlu Zagranicznego tej uczelni. W 2001 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zdolność konkurencyjna gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier”. Autorka publikacji naukowych koncentrujących się na problematyce konkurencyjności gospodarek oraz międzynarodowych przepływach kapitału.

Zainteresowania naukowe: konkurencyjność międzynarodowa, międzynarodowe przepływy kapitału, polityka handlowa UE, prawo celne.

Prowadzone przedmioty: Ekonomika handlu zagranicznego, Handel międzynarodowy.