Współpraca międzynarodowa

 
Katedra Handlu Zagranicznego aktywnie rozbudowuje swoje kontakty międzynarodowe, a internacjonalizacja zarówno działalności naukowej, jak i dydaktycznej jest jednym z priorytetów rozwoju Katedry w najbliższych latach.
 
 
Obecnie wśród partnerów zagranicznych Katedry znajdują się między innymi:
 • Austria: Fachhochschule Joanneum in Graz, Institute of International Management (prof. dr. Doris Kiendl-Wendner)
 • Bośnia i Hercegowina: University of Banja Luka, Faculty of Economics, Department for Business Economics and Management (Dr. Igor Todorovič)
 • Bułgaria: University of National and World Economy (UNWE), Faculty of Business, Department of Natural Resources Economics (Prof. Dr. Mariya Peneva)
 • Chorwacja: University of Zagreb, Faculty of Economics, Department of Trade (prof. dr. Blazenka Knezevic)
 • Słowenia: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Department of Quantitative Economic Analysis (Prof.Dr. Vesna Čančer)
 • Słowacja: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management (prof. dr. Elena Hoska
 • Węgry: University of Miskolc, Faculty of Economics (dr Andrea S. Gubik)
 • USA: Grand Valley Sate University (prof. dr Polly Diven, prof. dr. John Constantelos)
Do tej pory pracownicy Katedry realizowanli m.in. następujące programy międzynarodowe:
 • BizMOOC 2016-2018
 • MAMDE 2013-2016
 • HRZZ 2015-2018