Skład Katedry KHZ

  • W pierwszym rzędzie stoją od lewej: mgr Anita Modrzejewska, dr Agnieszka Głodowska, dr Elżbieta Bombińska, prof. dr hab. Stanisław Wydymus, dr Bożena Pera, dr Henryk Czubek i dr Agnieszka Hajdukiewicz.
  • W drugim rzędzie stoją od lewej: dr Adam Michalik, dr Stanisława Klima, dr Marek Maciejewski, dr Wojciech Zysk i dr Marek Maciuszek (pracownik emerytowany).
  • Na zdjęciu brakuje trzech pracowników: dr Krzysztof Kosiec, prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, mgr Anna Marcinek.
 

Struktura Katedry Handlu Zagranicznego

 
Kierownik Katedry
prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach (profesor nadzwyczajny)
 
Profesorzy:
prof. dr hab. Stanisław Wydymus (profesor zwyczajny)
 
Adiunkci:
dr Agnieszka Głodowska
dr Marek Maciejewski
dr Adam Michalik
dr Wojciech Zysk
 
Starsi wykładowcy:
dr Elżbieta Bombińska
dr Agnieszka Hajdukiewicz
dr Stanisława Klima
dr Krzysztof Kosiec
dr Bożena Pera
 
Asystenci:
mgr Anita Modrzejewska
 
Sekretariat
mgr Anna Marcinek
 
Współpracownicy:
dr Henyk Czubek