Wykaz konferencji KHZ

 
Katedra Handlu Zagranicznego organizuje regularnie od ponad 20-stu lat coroczne ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone zagadnieniom handlu międzynarodowego i przeobrażeń, jakie w nim zachodzą.
 
Koordynator odpowiedzialny za sprawy organizacyjne: dr Marek Maciejewski.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt z dr Markiem Maciejewskim.
 
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 listopada 2016) nt.
„Handel międzynarodowy i internalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce”
 
Program konferencji
 
 
 
 
 
 
XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (16 listopada 2015) nt.
„Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego”
 
XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2014) nt.
„Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym”
 
XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa (18 listopada 2013) nt.
„Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego”
 
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (19 listopada 2012) nt.
„Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy”
 
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 listopada 2011) nt.
„Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski”
 
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 listopada 2010) nt.
„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i handel międzynarodowy jako czynniki rozwoju gospodarczego”
 
XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (7 grudnia 2009) nt.
„Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”
 
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (20 października 2008) nt.
„Konkurencyjność w handlu międzynarodowym”
 
XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (22 października 2007) nt.
„Handel międzynarodowy w warunkach globalizacji i integracji”
 
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa (16 października 2006) nt.
„Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy"