Opis specjalności

 

Handel Zagraniczny

ulotka w formacie pdf do pobrania

Handel Zagraniczny jest niewątpliwie jedną z najbardziej atrakcyjnych specjalności znajdujących się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W procesie kształcenia naszych studentów kładziemy szczególny nacisk na  praktyczność zdobywanej wiedzy, jednocześnie gwarantując solidne podstawy teoretyczne. Naszą specjalność charakteryzuje: konkretność, merytoryczna zwartość oraz silne ukierunkowanie na wykształcenie wysokiej klasy fachowców, potrafiących sprawnie i umiejętnie poruszać się w międzynarodowym środowisku biznesowym.

W trakcie studiów nasi studenci zapoznają się z wieloma aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, w tym m. in. z kluczowymi zagadnieniami z zakresu: organizacji, techniki i ekonomiki handlu zagranicznego, analizy rynku, międzynarodowych porównań gospodarczych, prognoz i symulacji, marketingu w handlu zagranicznym, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rozliczeń i ubezpieczeń w handlu zagranicznym oraz negocjacji w biznesie.

W programie studiów specjalności „HANDEL ZAGRANICZNY” przedmioty specjalistyczne doskonale uzupełniają się z tymi o charakterze bardziej ogólnym, a dotyczącymi szeroko pojmowanego otoczenia międzynarodowego. W ramach zajęć z tego rodzaju przedmiotów studenci zgłębiają swoją wiedzę m.in. na temat: gospodarki opartej na wiedzy i rosnącej  roli usług w obrocie międzynarodowym, specyfiki ekonomii rynków wschodzących, znaczenia ochrony środowiska w biznesie międzynarodowym, wybranych aspektów działania UE (polityki handlowej, polityki strukturalnej i projektowania inwestycji) czy też istoty funkcjonowania korporacji międzynarodowych i ich wpływu na współczesną gospodarkę światową.

W związku z powyższym absolwenci naszej specjalności potrafią m. in.:

- analizować rynki zagraniczne za pomocą technik komputerowych,

- wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia marketingu eksportowego,

- przeprowadzać transakcje eksportowe i importowe z dowolnie wybranym na świecie partnerem handlowym,

- prognozować procesy rynkowe i giełdowe,

- odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych dotyczących zagadnień celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym itd.

Profil studenta

Z przeprowadzonej wśród pracowników Katedry Handlu Zagranicznego ankiety wynika, że osoby wybierające naszą specjalność są studentami: zdolnymi, ambitnymi, wymagającymi, otwartymi na dyskusję, chętnymi do zaangażowania się w działalność organizacyjną, aktywnymi na polu współpracy międzynarodowej i posiadającymi często duże poczucie humoru.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie naszej specjalności REALNIE stwarza szanse znalezienia dobrej i wysokopłatnej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością eksportowo-importową, a także w biurach maklerskich, firmach konsultingowych, agencjach promocyjno-reklamowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach UE czy organizacjach międzynarodowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają naszym studentom również na podjęcie własnej działalności gospodarczej jako samodzielny przedsiębiorca.