dr Wojciech Zysk

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 501
Telefon:
12 293 51 94
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Absolwent tutejszej Alma Mater (wcześniej studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie). Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od 1995 roku - w Katedrze Handlu Zagranicznego. W 2003 r. obronił doktorat pt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce". Kooperował z firmami zajmującymi się handlem zagranicznym. Współpracuje z zagraniczną firmą z branży wydawniczej. Współorganizator i uczestnik konferencji naukowych. Autor publikacji z zakresu handlu zagranicznego.

Zainteresowania naukowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowy handel usługami, sprawiedliwy handel na świecie (Fair Trade), nowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami działającymi na rynkach zagranicznych, społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji.

Prowadzone przedmioty: Ekonomika handlu zagranicznego, Handel zagraniczny, Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych, Międzynarodowy obrót usługowy.