dr Bożena Pera

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 301
Telefon:
12 293 53 06
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1990 r. Do 1996 r. zatrudniona w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a następnie w Katedrze Handlu Zagranicznego. W 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o stowarzyszeniu)”. W 1994 r. ukończyła program podyplomowy „Master of Curriculum Design for Management Education”. W latach 1994 – 1997 i 1999 – 2001 współpracowała z Biurem Programów Zagranicznych, pełniąc m.in. funkcję koordynatora programu International Business i English Track. Wykładowca studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Wcześniej związana z praktyką gospodarczą (zajmowała się realizacją transakcji w handlu zagranicznym). Autorka publikacji z zakresu handlowych aspektów integracji gospodarczej na kontynencie europejskim, polityki handlowej i współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Zainteresowania naukowe: integracja gospodarcza na kontynencie europejskim, rozszerzenie a pogłębienie procesu integracji, konsekwencje procesu integracji gospodarczej dla wymiany handlowej, zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, międzynarodowe transakcje gospodarcze, transakcje handlu zagranicznego, negocjacje międzynarodowe, formy współpracy przedsiębiorstw na rynku globalnym, umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.

Prowadzone przedmioty: Międzynarodowe transakcje gospodarcze, Dokumentacja w handlu zagranicznym, Negocjacje międzynarodowe, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.