Dr M. Maciejewski oraz dr W. Zysk na konferencji w Pobierowie

Dr Marek Maciejewski oraz dr Wojciech Zysk biorą udział w V Konferencji Naukowej nt. "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej" zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie.