dr Adam Michalik

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 303
Telefon:
12 293 53 12
E-mail:
Konsultacje:
 
 

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego - tytuł rozprawy doktorskiej:"Klimat inwestycyjny  jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009”.

Zainteresowania naukowe: ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, znaczenie klimatu inwestycyjnego dla napływu inwestycji, współpraca gospodarcza Polski z krajami Europy Wschodniej i Azji, reklama i e-marketing, konkurencyjność gospodarki, wywiad gospodarczy i przestępczość w obrocie międzynarodowym.

Prowadzone przedmioty: Handel międzynarodowy, Marketing w handlu zagranicznym, Ryzyko w handlu zagranicznym