Prof. Krzysztof Wach na stażu w Szanghaju

W dniach 24 marca - 9 kwietnia 2017 roku prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach przebywał na Wydziale Handlu Zagranicznego Szanghajskiego Uniwersytetu Finansów i Rachunkowści (Shanghai Lixin University of Finance and Accounting). Podczas swojego pobytu Kierownik naszej Katedry prowadził zarówno zajęcia z chińskimi studentami (studiującymi handel i biznes międzynarodowy), jak i seminarium naukowego dla młodych badaczy tamtejszej Katedry Handlu Międzynarodowego nt. najnowszych badań w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej.