prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach

Dane kontaktowe:

Pawilon U, pok. 313

Telefon:
12 293 53 76, 12 293 50 65
Witryna internetowa: www.wach.uek.krakow.pl
Konsultacje: 

Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego od 1 września 2016 r. Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej od 2014 r. Redaktor Naczelny kwartalnika „Entrepreneurial Business and Economics Review” (EBER) od 2013 r. Redaktor Naczelny półrocznika "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" (PM) od 2015 r. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 paździenrika 2001 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji, następnie adiunkta (2007-2013) oraz profesora nadzwyczajnego (2013-2016). Obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Handlu Zagranicznego, w której pracuje od 2 maja 2016 r.

Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 2001 r. (marketing międzynarodowy). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2006 r. (przedsiębiorczość strategiczna), a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w 2013 r. (przedsiębiorczość międzynarodowa).  W 2014 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK.

W latach 2012-2014  pełnił funkcję krajowego eksperta OECD oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości, jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative), odbył gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Univercity College London (UK), Universidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania), Fachhochschule Joanneum (Graz, Austria).

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość międzynarodowa, biznes międzynarodowy, internacjonalizacja przedsiębiorstw, marketing międzynarodowy, strategie umiędzynarodowienia,  procesy europeizacji.

Prowadzone przedmioty: Entrepreneurship in the European Union (I stopień), Entrepreneurship and New Venture Planning (II stopień), Przedsiębiorczość międzynarodowa (III stopień), Planning PhD Dissertation Process (III stopień), PhD Research Proposal (III stopień), Doctoral Writing and Research Design (III stopień), Research Methods in Entrepreneurship (III stopień).