prof. dr hab. Stanisław Wydymus

Dane kontaktowe:

Pawilon Ustronie, pok. 311
Telefon: 
12 293 53 44
E-mail:
Konsultacje: 

 

Profesor zwyczajny. W latach 1991-2016 kierownik Katedry Handlu Zagranicznego. Z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną) w Krakowie związany od 1972 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Prognoz. Pracę doktorską pt. „Ekonometryczne prognozy rozwoju przemysłu w Polsce” obronił w 1977 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1985 r. (tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego”). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1999-2007 kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rzeszowie, współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE.

Zainteresowania naukowe: metody taksonomii numerycznej w analizach międzynarodowych, porównania międzynarodowe, handel międzynarodowy, analiza poziomu życia ludności.

Prowadzone przedmioty: Statystyka opisowa, Statystyka międzynarodowa, Międzynarodowe porównania gospodarcze, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Statystyczne metody badania zmian, Ilościowe metody analizy gospodarki, Elementy statystyki międzynarodowej.