Pracownicy naszej Katedry szkolą mikro, małych i średnich przedsiębiorców

W dniu 16 maja br. (poniedziałek) odbyło się spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące możliwości umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz przygotowania wniosku w ramach programu RPO 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Współorganizatorami spotkania byli pracownicy naszej Katedry.

W załączniku znajduje się Plan spotkania.

Promocja specjalności Handel Zagraniczny na II stopniu studiów

Miło nam poinformować, że w dniu 7 maja br. (sobota) o godz. 18:30 w sali B, Paw. C oraz 9 maja br. (poniedziałek) o godz. 12:15 w sali F, Paw. C odbędzie się prezentacja naszej specjalności HANDEL ZAGRANICZNY dla studentów II. stopnia studiów niestacjonarnych i stacjonarnych.

Wszystkich Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Katedry Handlu Zagranicznego  

Szkoła letnia dla studentów specjalności Handel Zagraniczny

Serdecznie zapraszamy studentów naszej specjalności do zapoznania się z ofertą szkół letnich w Grecji, Hiszpanii i Holandii finansowanych przez Komisję Europejską.

 

 

XXI Konferencja Naukowa Katedry Handlu Zagranicznego

Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na:

XXI Ogólnopolską Konferencję Naukową,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 - 14:45 w sali nr 8 Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego. Tematem tegoroczej konferencji będą:

                "UWARUNKOWANIA I CZYNNIKI ROZWOJU HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO"

W załączniku znajduje się Program konferencji.

Konferencja ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Z poważaniem,

Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego

Prof. dr hab. Stanisław Wydymus

Staże i praktyki studentów kierunku MSG

Studenci kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze najczęściej wyjeżdżają na praktyki i staże zagraniczne. Zapoznaj się z artykułem opublikowanym w Kurierze UEK.

Artykuł

Wyróżniająca ocena kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przez PKA

Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna oceniła jako
WYRÓŻNIAJĄCE
kształcenie na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Uchwała nr 517/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w załączeniu.
 
W Polsce jeszcze tylko jedna uczelnia prowadząca ten kierunek otrzymała tak wysoką ocenę programową. Jest to również jedyna, jak dotychczas, najwyższa ocena uzyskana na wszystkich kierunkach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 
Subskrybuje zawartość