Listy Gratulacyjne i Galeria Zdjęć z okazji Jubileuszu Profesora Stanisława Wydymusa

Dziękując Naszym Znakomitym Gościom za tak liczne przybycie na XXIII Konferencję Katedry Handlu Zagranicznego, stanowiącą jednocześnie Jubileusz wieloletniego Kierownika naszej Katedry Profesora Stanisława Wydymusa zapraszamy do zapoznania się z Listami Gratulacyjnymi oraz Galerią Zdjęć z tego doniosłego Wydarzenia.

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Adresy gratulacyjne od Rektorów:

List gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzeja Chochóła

List gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzeja Kalety

List gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie prof. Włodzimierza Roszczynialskiego

List gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Bankowej prof. Krzysztofa Szaflarskiego

List gratulacyjny od Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. UR dr. hab. Grzegorza Ślusarza

List gratulacyjny od Prorektora Uniwersytetu Humanistyczno – Technologicznego prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego

Adresy gratulacyjne od Dziekanów:

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. Krzysztofa Firleja

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr. hab. Bogusza Mikuły

List gratulacyjny od Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marzenny Weresy

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. UMK dr. hab. Jerzego Boehlke

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr. hab. Piotra Kułyka

List gratulacyjny od Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dr hab. Moniki Bąk oraz Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego UG prof. Ewy Oziewicz

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr. hab. Macieja Szymczaka

List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego

Adresy gratulacyjne od Kierowników Katedr:

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Zielińskiego

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Nauk Politycznych UEK prof. dr. hab. Jerzego Kornasia

List gratulacyjny od Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Prof. UEK dr hab. Joanny Kudełko

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw prof. UEK dr. hab. Andrzeja Jakiego

List gratulacyjny od Kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej UEP prof. UEP dr hab. Barbary Jankowskiej

List gratulacyjny od Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych UE w Katowicach prof. dr. hab. Tadeusza Sporka

List gratulacyjny od władz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Pozostałe adresy gratulacyjne:

List gratulacyjny od Dyrektora Kancelarii Rektora dr. Krzysztofa Machaczki

List gratulacyjny od Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK prof. UEK dr. hab. Piotra Buły

List gratulacyjny od Zarządu MPWiK w Krakowie